Інформація про результати діяльності Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури Луганської області про результати діяльності протягом 2018 року

(у порядку ст. 6 Закону України «Про прокуратуру»)

Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури Луганської області (далі – Новопсковський відділ місцевої прокуратури) протягом  2018 року у межах наданих повноважень вживались організаційні та практичні заходи щодо підвищення ефективності прокурорської діяльності, у тому числі поза межами кримінального судочинства, реального усунення порушень законів, поновлення прав громадян та інтересів держави, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності, забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Новопсковським відділом місцевої прокуратури у тісній взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування реалізовано низку організаційних та практичних заходів, спрямованих на зміцнення правопорядку в районі.

У поточному році проведено координаційну нараду керівників правоохоронних органів, які обслуговують територію Новопсковського району з порядком денним: «Про стан протидії злочинності на території Новопсковського району за підсумками 2018 року», на якій затверджено спільні заходи щодо боротьби з кримінально-караною корупцією, протидії економічним злочинам, злочинам у бюджетній та земельній сферах, профілактики вчинення кримінальних правопорушень, протидії рецидивній злочинності тощо.

Водночас за ініціативи Новопсковського відділі місцевої прокуратури протягом 2018 року створено 8 спільних постійно діючих міжвідомчих груп, у тому числі міжвідомчі робочі групи щодо виявлення та розкриття кримінальних правопорушень з ознаками корупції, за фактами незаконної порубки лісу, у сфері охорони та використання земель державної та комунальної форми власності, у сфері використання бюджетних коштів.

Завдяки вжитим спільним заходам, у тому числі координаційного характеру, відбулися позитивні зрушення в організації роботи щодо профілактики та протидії злочинності та корупції, активізовано роботу щодо стану досудового розслідування та розкриття окремих категорій кримінальних правопорушень, у тому числі на пріоритетних напрямках діяльності (у земельній сфері, у сфері протидії корупції, охорони навколишнього природного середовища та інших), забезпечено реалізацію та недопущення порушень конституційних прав і свобод учасників кримінального провадження, інші позитивні тенденції. Вжиті координаційні заходисприяли стабілізації криміногенної ситуації на території Новопсковського району. Статистичні показники стану злочинності, розкриття та розслідування злочинів публікувались у попередніх випусках видання.

У 2018 році прокурорами Новопсковського відділу місцевої прокуратури перевірялись оперативно–розшукові справи. За результатами проведених перевірок щодо здійснення оперативно–розшукової діяльності, скасовано 2 постанови про закриття оперативно–розшукових справ, надано 18 письмових вказівок. За фактами порушень діючого законодавства під час проведення оперативно-розшукової діяльності начальнику Новопсковського ВП ГУНП України в області внесено 2 документа прокурорського реагування. За результатами їх розгляду 1 працівника поліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Крім цього, протягом 2018 року прокурорами Новопсковського відділу місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення всього у 143 кримінальних провадженнях розглянутих судом (2017 рік – 132), всього з ухваленням вироку – 118 (2017 рік – 96), з них проваджень з ухваленням вироку – 71 (2017 рік – 63), з ухваленням вироку на підставі угоди – 47 (2017 рік – 33) (22 – з угодою про примирення (2017 рік – 18), та 25 – з угодою про визнання винуватості (2017 рік – 15)), закрито справ за нереабілітуючими підставами – 25 (2017 рік – 26). 

Крім цього, у 2018 році працівниками Новопсковського відділу місцевої прокуратури забезпечено участь у розгляді 63 справ, пов’язаних з виконанням вироків (звільнення від відбування покарання, скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням та направлення особи для відбуття реального терміну покарання, зарахування у строк відбування покарання терміну попереднього ув’язнення, тощо).

Судом у 2018 році кримінальні провадження за реабілітуючими підставами не закривались, виправдувальні вироки, які набрали законної сили, не виносились.

Новопсковським відділом місцевої прокуратури приділялась увага питанням додержання законів у місцях попереднього ув’язнення установ пенітенціарної системи та територіальних органів поліції щодо матеріально-побутового забезпечення, медичного обслуговування затриманих, ув’язнених і засуджених, запобігання і своєчасного реагування на факти катувань та іншого жорстокого поводження.

Так, за результатами проведених перевірок щодо стану додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян Новопсковським відділом місцевої прокуратури протягом 2018 року надано 11 письмових  вказівок з питань нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших примусових заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,   які розглянуті.

За результатами розгляду письмових вказівок – 6посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Протягом 2018 року Новопсковським відділом під час перевірки законності у сфері запобігання корупції з метою попередження корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень у публічній і приватній сферах суспільних відносин виявлено 4 факти правопорушень, пов’язаних з корупцією, (2017 рік – 4). У подальшому спрямовані відповідні матеріали до Управління захисту економіки у Луганській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України для складання відповідних протоколів.

У цілому протягом 2018 року працівниками Новопсковського відділу прийнято участь у розгляді судом 8 адміністративних матеріалів.

За звітний період Новопсковським відділом в порядку ч. 3 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» внесено 3 подання, за результатами розгляду яких проведено службові розслідування та усунуто порушення вимог Положення про єдиний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 1 особу.

Упродовж 2018 року Новопсковським відділом активно вживались заходи представницького характеру, направлені на захист інтересів держави.

За цей період Новопсковським відділом місцевої прокуратури до судів пред’явлено 15 позовів (заяв) прокурора на загальну суму 4923 тис. грн., з них у цивільному судочинстві – 12 позовів (заяв) на суму 4041 тис. грн., у господарському судочинстві – 1 позов на суму 874 тис. грн., у кримінальному судочинстві – 2 позови на суму 4 тис. грн.

У 2018 році судами задоволено 14 позовів (заяв) на суму 4857 тис. грн., з них у сфері цивільного судочинства – 13 (1 позов з минулого року) позовів (заяв) на суму 3979 тис. грн.,  у господарському судочинстві – 1 позов на суму 874 тис. грн., у кримінальному судочинстві – 1 позов на суму 4 тис. грн. Реально виконано рішень судів протягом звітного періоду на суму 689 тис. грн.

Реально виконано рішень судів протягом звітного періоду на суму 3 млн. 822 тис. грн.

Вжито заходів, спрямованих на усунення порушень земельного законодавства. Так, пред’явлено 11 позовних заяв на суму 4,8 млн. грн., які судом задоволено. До комунальної власності територіальних громад протягом звітного року повернуто 20 га земель.  

Також упродовж 2018 року вжито організаційних та практичних заходів щодо реального виконання судових рішень, прийнятих у справах за позовами органів прокуратури та в яких прокурор здійснював представництво.

За результатами цієї діяльності у 2018 році Новопсковським відділом внесено 6 скарг (2017 рік – 6) на дії державних виконавців Новопсковського РВДВС ГТУЮ у Луганській області, які на теперішній час розглянуті та задоволені.

Крім того, за результатами моніторингу судових рішень, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Новопсковським відділом місцевої прокуратури внесено апеляційну скаргу на рішення Новопсковського районного суду Луганської області у сфері земельних правовідносин, яке Апеляційним судом Луганської області скасовано.

Протягом 2018 року до Новопсковського відділу місцевої прокуратури надійшло 90 звернень громадян (з них 5 дублетні), з яких 37 направлено до інших відомств для вирішення, 5 звернень направлено для вирішення в прокуратуру області, по 44 зверненням надані роз’яснення (у тому числі по 5 дублетним), 1 звернення приєднано до матеріалів кримінального провадження (у якому надано роз’яснення), 1 звернення, розглянуте Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури, задоволено та ще 1 звернення на кінець звітного періоду перебувало на розгляді. На особистому прийомі прийнято 25 громадян. Протягом 2018 року до Новопсковського відділу місцевої прокуратури запити про надання публічної інформаціїне надходили.

Новопсковським відділом місцевої прокуратури активно вживаються заходи щодо забезпечення дотримання в діяльності органів прокуратури реалізації принципу гласності, інформування органів влади, громадськості, висвітленню діяльності відділу у засобах масової інформації. Першочергове значення надається висвітленню результатів діяльності з пріоритетних питань та тих, які реально вплинули на зміцнення законності і правопорядку, на поновлення прав громадян та інтересів держави.

Протягом 2018 року працівниками Новопсковського відділу місцевої прокуратури здійснено 69 виступи у засобах масової інформації (2017 рік – 62)  виступів у ЗМІ,  з них: друковані ЗМІ – 26; інформаційні агентства – 23; Інтернет – 20. Надано 8 публікацій для оприлюднення на сайті прокуратури області. Окрім цього, 1 публікацію оприлюднено на сайті Генеральної прокуратури України.

Є.О. Сукач, начальник Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури, молодший радник юстиції   

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *