Як створити громадське об’єднання, яке не має статусу юридичної особи

Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про громадські об’єднання» (далі Закон), засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на Україні на законних підставах та які досягли 18 років, а молодіжної чи дитячої громадської організації – 14 років. Кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи. 

Протокол установчих зборів громадського об’єднання має містити відповідні відомості: дату та місце проведення установчих зборів, осіб, які брали участь в установчих зборах, рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети його діяльності, рішення про визначення, найменування громадського об’єднання, рішення про визначення особи, яка має право представляти громадське об’єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об’єднання без додаткового уповноваження, рішення про затвердження статуту громадського об’єднання та про обрання керівника, органів управління громадського об’єднання відповідно до затвердженого статуту. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.

Згідно зі ст. 9 Закону невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об’єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов’язково зазначаються відомості про прізвище, ім’я та по-батькові особи, дата народження. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається пакет документів, а саме: заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання, відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, контактний номер телефону, тощо). Подання статуту не є обов’язковою умовою для реєстрації громадської організації без статусу юридичної особи. Однак, засновники мають повне право затвердити Статут для своєї організації, який на відміну від ГО, що має статус юридичної особи не буде містити відомостей про її майно та порядок його розподілу в разі припинення. Державна реєстрація громадського об’єднання, яке не має статусу юридичної особи, здійснюється протягом трьох робочих днів з дати подання пакету документів для державної реєстрації.                                       

Адміністративний збір за реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, не сплачується.

Отже, об’єднання без статусу юридичної особи – це колективний суб’єкт правовідносин, що наділений широкими можливостями для реалізації Ваших ідей. Громадська організація без статусу юридичної особи вправі вільно розповсюджувати інформацію, що стосується її діяльності, в тому числі пропагувати власну мету (цілі). Законодавством також надано право всім громадським організаціям звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з певними пропозиціями (зауваженнями, заявами (клопотаннями) або скаргами. Не менш важливим аспектом є право на одержання публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень або інших її розпорядників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *