«Пилите, Боря, пилите?!»

Закрита Новопсковська влада, закритий бюджет – відсутність порозуміння та розвитку. Пояснювальна записка до звіту про бюджет Новопсковського району на 2016 рік. Питання до влади

Постанова Кабінету Міністрів України  від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації бюджетної політики»  затвердила Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики , які проводяться з метою залучення громадян  до  участі  в  управлінні  державними справами,  надання можливості для їх вільного доступу до  інформації про діяльність органів   виконавчої   влади,   а  також  забезпечення  гласності, відкритості та прозорості діяльності органів  влади та рекомендовано також органам місцевого самоврядування керуватись цією постановою під час проведення консультацій з громадськістю. Результати   проведення   консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої   влади   під   час  прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі. Цією ж постановою визначено і порядок утворення громадської ради при органах влади, основними завданнями якої є: сприяння  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського контролю за діяльністю органу влади; сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування  та  реалізації державної  політики.

Отже, згідно цих законодавчих ініціатив, громадськість здійснює участь в управлінні державними справами через проведення консультацій, які організовує орган влади для врахування думки громадськості, через обговорення проектів нормативно-правових актів, які приймаються органами влади та стосуються прав та свобод громадян, економічних, соціальних та інших інтересів.

Наступним документом, який відкриває можливості громадянам володіти інформацією та впливати на державну політику, є закон «Про доступ до публічної інформації», яким забезпечується  прозорість та відкритість суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Закон України «Про відкритість  використання публічних коштів  визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Визначено, що  публічні кошти – кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України , фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані ними від їхньої господарської діяльності.

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 835 від 21.10.2015 року та передбачено, що :

«п.3. Розпорядники інформації згідно з цим Положенням оприлюднюють у формі відкритих даних набір даних, визначений у переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, згідно з додатком, а також будь-які інші наявні дані, що відповідають визначенню публічної інформації у формі відкритих даних.

п.4. Набори даних оприлюднюються та регулярно оновлюються розпорядником інформації на його офіційному веб-сайті та на його веб-сторінці на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

п.16. Сторінка набору даних повинна містити форму для зворотного зв’язку користувачів офіційного веб-сайту із розпорядником інформації шляхом надсилання пропозицій, відгуків тощо!!! У нас повинен бути зворотній зв’язок!

Форма для зворотного зв’язку може включати форму для залишення коментарів на сторінці набору даних, гіперпосилання на таку форму чи надіслання листа електронною поштою на адресу відповідальної особи розпорядника інформації.»

Одним з основних документів України, Бюджетним Кодексом ст.7, ст. 28 передбачено:

– принципи бюджетної системи України- п.10) принцип публічності та прозорості;

– інформування громадськості з питань складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів;

– головні розпорядники коштів Державного бюджету (місцевих бюджетів у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, а він  повинен застосовуватись з 2017 р., здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

– оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у триденний строк після подання таких звітів до Міністерства фінансів України (місцевих фінансових органів).

Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації!!

Ось такі можливості громадян отримувати інформацію, до якої влада повинна забезпечити вільний доступ, ось такі можливості щоб знати, що відбувається навколо нас в нашому районі, селах та селищах, можливості впливати на наше життя та майбутнє.

Ми вже не говоримо про Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», яким передбачено:

Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні

  1. Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.
  2. Будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними чи іншими ознаками забороняються.

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами, підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

Стаття 13. Громадські слухання

  1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
  2. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
  3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування!

А також визначено і це важливо! «Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції».

Як бачите, ми маємо усі можливості брати участь в управлінні справами району. Але інертні, чекаємо, що «добрий дядя» прийде і когось зніме з роботи, когось забезпечить тюремною камерою, когось оштрафує, когось заставить працювати! А ми що ж? Хочемо змін та не хочемо змінюватись!? Наші зміни залежать від нас, треба гарно облаштовувати для життя не лише власний двір, а й вулицю, село чи селище. Треба вчитись жити у громаді. Влада – це ми!

Поки будемо мовчати, ті, хто у владі, будуть робити свої справи, і не завжди чесно. І вони їх роблять. Багатство нашої громади – це споруди, землі, ліси, полі, пасовища, річки та ставки. Хто знає що, чого та скільки  є в нашому районі? Хто знає чому у нас саме такий бюджет, саме така забезпеченість ліками, теплом, електроенергією, продуктами харчування у школах та лікарні, чому не опалюються Фапи, чому досі не відремонтовано хірургію, яка ефективність діяльності комунальних підприємств та установ та ін..? Ніхто. Хто знає скільки ми платимо податків і як вони використовуються? Чому у жителів району ніхто не питає як будемо поповнювати бюджет та його витрачати? Ось хто нам винен у нашому житті. Ми самі!

Представляємо до Вашої уваги Пояснювальну записку про виконання бюджету за 2016 рік.

До бюджету та його використання причетні: платники податків, фіскальна служба, фінансове управління райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації, депутатська бюджетна комісія, районна рада, комунальні заклади і … інертні громадяни.

В пояснювальній записці чомусь відсутня інформація, куди ж депутати поділи усі кошти з фонду розвитку?

До вашої уваги матеріали офіційних веб-сайтів Новопсковської районної ради та Новопсковської райдержадміністрації з коментарями

 

 

 

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ

01 лютого 2017 року                                                                                                                            № 01-2/5- 52

                                                                                               Голові Новопсковської районної

державної адміністрації Луганської області

                                                                                              Бєліку С.П.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за 2016 рік

За 2016  рік до загального фонду бюджету Новопсковського  району надійшло 38610,1 тис. грн. доходів без урахування трансфертів, що при затвердженому плані з урахуванням змін на звітний період (24619,4 тис.грн.) складає 156,8 %, тобто в бюджет  надійшло  більше на 13990,7 тис. грн.

У порівнянні з минулим роком  в співставних  умовах надходжень більше  на 11 686,3 тис. грн., або 43,4%.

Основними джерелами надходжень загального фонду зведеного бюджету району є податок та збір на доходи з фізичних осіб (питома вага 47,3%  в загальній сумі надходжень), податок на майно (23,9%), єдиний податок (24,4%) та неподаткові  надходження (0,5%).

До зведеного бюджету податку на доходи  фізичних осіб зараховано 18249,6 тис. грн., затверджений план з урахуванням змін виконано на 137,3%, що більше попереднього періоду на 6467,8 тис.грн або на  54,9%. Значне зростання надходжень пов’язано з ростом мінімальної заробітної плати, збільшенням ставки оподаткування з 15% до 18 %, проведенням розрахунків за користування земельними паями в розмірі 6%  до оцінки землі (в попередньому році нарахування було на рівні 3-6%).

З початку  року  отримано податку на прибуток підприємств комунальної власності 12,9 тис. грн., або 174,5%  уточнених планових показників, що  на 5,5 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року.

Надходження від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів склали 35,3 тис.грн. Сплачено Старобільським лісомисливським господарством за санітарну вирубку лісу.

До бюджетів сільських та селищних рад надходить акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами. Зараховано 313,3 тис. грн., що більше плану на 54,3 тис. грн.  або на 20,9%.

Податок на майно отриманий в сумі 9217,1 тис.грн.

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений особами, які є власниками об’єктів житлової  та нежитлової нерухомості зараховано в обсязі 564,4 тис.грн, що на 155,2 тис.грн. більше плану або  на 37,9%.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження в 1,7 рази  більші ( або на 233,9 тис.грн.

По зведеному бюджету Новопсковського району план з урахуванням змін по земельному податку та орендній платі  виконано на 131,9%,   надійшло  на 2083,9 тис.грн. більше від запланованого. У порівнянні з минулим роком доходи збільшилися на 36,9%  або на 2324,4 тис.грн, що пов’язано переглядом договорів оренди землі та індексацією грошової оцінки землі.

Органи місцевого самоврядування отримали єдиного податку – 10574,8 тис.грн, у тому числі: єдиний податок з юридичних осіб 137,8 тис.грн, або 338,8% до плану, єдиного податку з фізичних осіб 1013,2 грн. –  на 41,6% або 297,7 тис.грн понад план.

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшов у розмірі 9423,8 тис.грн, що становить 287,8% затверджених планових показників, що пов’язано зі змінами в законодавстві щодо розрахунку податку, які не були враховані на час прийняття бюджету.

За звітний період отримано частину чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету  в сумі 14,5 тис.грн. що на 38,5 % більше плану або на 4,0 тис.грн.

Державного мита зараховано 28,9 тис.грн,  що перевищує планові показники на відповідний період в 10 раз, або на 26,2 тис.грн. через збільшення звернень з питань оформлення документів на спадщину та дарування та для оформлення закордонних паспортів.

За 2016 рік   отримано 77,9 тис.грн інших надходжень, що на 27,9 тис.грн більше від запланованого, за рахунок повернення фінансування минулого року в сумі 52,6 тис. грн. та відшкодування за рішенням суду за лікування потерпілих від злочинних діянь в сумі 25,3 тис.грн.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань зараховано за звітний період 10,0 тис.грн.

Плати за надання інших адміністративних послуг  – 13,0 тис. грн.

Адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень отримано 56,9 тис.грн.

Офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів зараховано в сумі 211191,3 тис.грн, в тому числі базова дотація 5550,7 тис.грн, освітня субвенція в сумі  47968,6 тис.грн, медична субвенція в сумі 23 418,3 тис.грн.

Надійшли кошти іншої субвенції в сумі 8 225,4 тис. грн. у тому числі :

– інша субвенція на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області в сумі 12,0 тис.грн.;

– інша субвенція на утримання КП «Об‘єднаний трудовий архів Новопсковського району» в сумі 264,1 тис.грн.;

–  інша субвенція на утримання закладів охороні здоров’я в сумі 1747,5 тис.грн.;

– інша субвенція з районного бюджету бюджетам сіл та селища  на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури склала 6201,8 тис.грн.

З урахуванням міжбюджетних трансфертів зведений бюджет Новопсковського району по загальному фонду виконаний в сумі 249801,3 тис.грн.  або на 105,8% до уточненого плану.

Спеціальний фонд бюджету Новопсковського району без урахування трансфертів виконано на 102,9%  від запланованого на рік з урахуванням змін. Зараховано на рахунки місцевих бюджетів 7455,5 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року( в співставних умовах)  зараховано більше на 69,5 %, або на 3056,1 тис.грн.

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством склали 1113,9 тис.грн., інші джерела власних надходжень – 6314,3 тис.грн.

Екологічного податку надійшло 26,6 тис. грн., що менше ніж у  минулому році на 14,6 тис.грн.

До бюджету району зараховано іншу субвенцію, (у якій сумі?), в тому числі інша субвенція на:

– капітальний ремонт пологового будинку Новопсковського РТМО – 600,0 тис грн;

– утеплення фасаду Новорозсошанської загальноосвітньої школи I-III ступенів – 918,0 тис грн;

– капітальний ремонт покрівлі Донцівського сільського будинку  культури – 319,3 тис. грн.;

– капітальний ремонт 2-го поверху будівлі за адресою: смт.Новопсков, вул. Українська,51 – 380,0 тис грн;

– капітальний ремонт стадіону смт. Новопсков у сумі 734,7 тис грн;

– придбання борцовського килима з матами для Новопсковської ДЮСШ у сумі 57,8 тис. грн.

– інша субвенція на облаштування спортивних майданчиків 180,0 тис.грн;

– інша субвенція на забезпечення спеціалізованим автотранспортом центрів первинної медико-санітарної допомоги 716,0 тис.грн.інша субвенція на капітальний ремонт центрального входу Можняківської ЗОШ – 55,1 грн.

– інша субвенція з бюджету Можняківської сільської ради на придбання комп‘ютерної техніки для Можняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 49,0 тис.грн.

 

Чомусь відсутня інформація по хірургії!

 

З урахуванням міжбюджетних трансфертів бюджет Новопсковського району за спеціальним фондом виконаний в сумі 11790,8 тис. грн., або на 101,2% до плану.

За видатками  зведений бюджет Новопсковського району виконаний в сумі 230 864,3 тис. грн., що складає всього 97,7 % плану з урахуванням внесених змін.

Із загального обсягу бюджету видатки на освіту  займають 20,9%, охорону здоров‘я – 11,5%, соціальний захист та соціальне забезпечення  – 54,8%, апарат управління органів місцевого самоврядування – 4,7%, культуру і мистецтво – 4,2%, засоби масової інформації – 0,1 % ,фізичну культуру і спорт – 0,6%, житлово – комунальне господарство – 0,3%, інші видатки (міжбюджетні трансферти, утримання КУ «Об‘єднаний трудовий архів  Новопсковського району», оплата природного газу на підтримку «вічного вогню» на Меморіалі загиблим воїнам, тощо) – 2,9%.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшені обсяги фінансування  на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, засоби масової інформації, фізичну культуру та спорт, зменшені видатки на житлово – комунальне господарство, культуру і мистецтво.

У структурі видатків зведеного бюджету Новопсковського району захищені статті займають 93,6 %. У сумовому виразі, протягом звітного періоду  на оплату праці з нарахуваннями, інші соціальні виплати, продукти харчування та медикаменти, спожиті енергоносії, поточні трансферти місцевим бюджетам  спрямовано 216128,9 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями  видатки бюджету склали 75980,3 тис. грн. бюджетних коштів, що на 6168,7 тис грн. менше , ніж протягом 2015 року.

На продукти харчування спрямовано 1570,1 тис.грн., що на 98,2 тис. грн.. менше звітного періоду попереднього року.

Обсяг видатків  на медикаменти та перев’язувальні матеріли зріс у порівнянні з 2015 роком на 151,7 тис. грн.  і, згідно звіту,  визначений в сумі 934,0 тис. грн.

Видатки на енергоносії  склали 13562,8 тис. грн., що  майже на рівні  минулорічних показників.

Вартість лікування в стаціонарах за рахунок бюджету зросла: один день у 2015 році коштував 8,8 грн. , а у 2016 році – 10,67 грн.

З загальної вартості видатків на харчування медичних закладів спрямовано на харчування хворих  у стаціонарах – 147,9 тис.грн. , на харчування донорів -8,5 тис. грн., на молочні суміші -10,0 тис. грн.

Вартість ліжко –дня по харчуванню складає 5,03 грн, і це більше минулорічних показників на 1,9 грн.

На пільгове зубопротезування ветеранів війни спрямовано 7,2 тис. грн. бюджетних коштів, що у 1,7 рази більше, ніж в 2015 році.  Також проти аналогічного періоду минулого року збільшено обсяг фінансування на пільгові рецепти (на 2,5 тис. грн.); видатки склали 10,0 тис. грн.

48 337,0 тис. грн  витрачено на фінансування закладів освіти (20,9% загального обсягу видатків районного бюджету).

Видатки на харчування дітей  у дошкільних закладах освіти ( у спів ставних умовах) у порівнянні з 2015 роком зросли на 2,5 тис. грн. і складають всього 231,2 тис.грн.

Середня вартість харчування дітей у ДНЗ -12,174 грн. діто-день. У 2015 році день харчування коштував (у спів ставних умовах) – 9,12 грн.

По загальноосвітніх школах видатки на харчування збільшені у порівнянні з минулорічними показниками на 262,9 тис. грн. або на 24%.

 

В структурі видатків районного бюджету видатки на охорону здоров’я займають   11,5 %. На утримання лікувальних закладів  спрямовано бюджетних коштів на суму 26510,0 тис. грн., що на 2161,1 тис. грн. менше, ніж у 2015 році.

На придбання медикаментів та перев‘язувальних матеріалів лікувальними закладами направлено 928,7 тис. грн. бюджетних  коштів, що  на 150,2 тис.грн. більше показників минулого року.

Вартість ліжкодня по медикаментах складає 10,67 грн., що на 1,87 грн. більше, ніж протягом попереднього звітного періоду.

На харчування хворих, надання молочних сумішей дітям у 2016 року видатки бюджету склали 166,4 тис. грн.,  що на 38,3 тис.грн менше, ніж у 2015 році.

Вартість ліжкодня по харчуванню складає 5,03 грн, і це більше минулорічних показників на 1,9 грн.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення у структурі видатків загального фонду  зведеного бюджету району займає 54,8%.  Всього на виконання державних програм соціального захисту та соціального забезпечення населення, утримання установ та виконання місцевих програм спрямовано 126481,2 тис.грн, що у 2,5 рази більше видатків минулого року.

Збільшені обсяги фінансування  державних соціальних програм на надання пільг окремим категоріям громадян. Всього спрямовано 13123,3 тис.грн.

На надання допомоги сім‘ям  з дітьми, малозабезпеченим сім‘ям, допомоги дітям -інвалідам видатки районного бюджету склали 36159,6 тис.грн проти 32252,8 тис.грн. показників минулого року.

На субсидії населенню видатки бюджету склали 72716,5 тис.грн , що на 66492,6 тис.грн більше, ніж у 2015 році. Не зважаючи на значне зростання вищевказаних видатків заборгованість підприємствам – постачальникам  житлово – комунальних послуг залишається значною -30244,8 тис.грн.

На виконання місцевих програм соціального захисту населення спрямовано 552,9 тис.грн.

 

Апарат управління органів місцевого самоврядування профінансований у звітному році в сумі 10 832,2 тис. грн.,або 95,9 % планових показників з урахуванням внесених змін. (Можна було б і більше інформації про самих себе показати людям свою відкритість та ефективність?

 

Заклади культури Новопсковського району у 2016 році профінансовані в сумі 9528,7 тис. грн., або на 99,2% до планових призначень.

У порівнянні з минулим роком видатки на культуру і мистецтво зменшені на 151,8 тис. грн.

Видатки на утримання Централізованої системи бібліотек у 2016 році збільшені у порівнянні з показниками 2015 року на 7,9 тис грн. і склали  1927,4 тис. грн. Також збільшено обсяг фінансування  шкіл естетичного виховання  проти показників минулого року на 1,6%.

Утримання КП «Новопсковський краєзнавчий музей» коштувало районному бюджету 483,0 тис.грн , що на 20,0 тис. грн. менше , ніж у 2015 році.  Також в порівнянні з минулим роком зменшені видатки на 63,5 тис. грн. на утримання Новопсковського РЦКД ; в звітному  періоді профінансовано 4736,5 тис.грн.

На реалізацію заходів у рамках Районної Програми «Розвиток культури Новопсковщини на 2016-2020 роки» витрати бюджету визначені в сумі  97,5 тис. грн. (у 2015 році – 45,1 тис. грн.).

 

На надання фінансової підтримки газеті «Перемога» спрямовано 126,0 тис.грн , або 99,7% до планових показників  з урахуванням змін.

Плюс ще майже сто тис грн. за публікації інформації районної ради.

 

Видатки, не віднесені до основних груп в структурі  бюджету району займають 3,1 % або 6541,0 тис. грн.  З загальної  суми видатків :

  • інші субвенції сільським радам та Білолуцькій селищній раді на утримання дошкільних закладів освіти та клубних закладів – 6201,8 тис.грн;
  • утримання КП «Об‘єднаний трудовий архів Новопсковського району» – 264,1 тис.грн;
  • виконання програми «Почесний громадянин Новопсковщини» – 32,7 тис.грн.;
  • оплата за природний газ на Меморіалі загиблих воїнів – 30,4 тис. грн.;
  • оплата за забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області в сумі 12,0 тис.грн.

 

На реалізацію заходів з фізичної культури та спорту, утримання Новопсковської ДЮСШ спрямовано 1 334,6 тис. грн. бюджетних коштів, що складає  94,7% до уточненого плану. З загальної суми витрат спрямовано на утримання, проведення  змагань   та навчально-тренувальну роботу Новопсковської  ДЮСШ – 1 098,6 тис. грн.; на проведення заходів з ФК спорту ФСТ «Колос» – 146,4 тис. грн.

 

На роботи по утриманню вулиць, проведення робіт з благоустрою територій населених пунктів видатки бюджету склали 730,23 тис. грн., що менше на 483,2 тис. грн. (або на 39,8%), ніж в аналогічному періоді минулого року.

 

Видатки, не віднесені до основних груп, в структурі  бюджету району займають 3,9 % або 6 788,1 тис. грн., з яких  94,4 % –  інша субвенція з районного бюджету на утримання закладів соціально-культурної сфери сіл та Білолуцької селищної ради.

Чомусь не вказані яких сіл ?

На 01 січня 2017 року кредиторська заборгованість бюджетних установ району за спожиті послуги, придбані товари за звітними даними – 32347,9 тис. грн , що на  8 481,0 тис. грн. більше показників початку бюджетного періоду.

По захищених статтях борг складає 32 335,6 тис. грн., в тому числі по  видатках, які фінансуються з державного бюджету на надання пільг та субсидій – 32 335,0 тис. грн.

Заробітна плата  з нарахуваннями  виплачено у встановлений законом термін. На звітну дату боргів нема.

 

Видатки спеціального фонду зведеного бюджету району за 2016 рік виконані в сумі 21 813,3 тис. грн., або на 79,1% до річних планових призначень.  (Чому?)

На оплату праці з нарахуваннями та інші соціальні виплати, продукти харчування, медикаменти, спожиті енергоносії  спрямовано  3 125,9 тис. грн. (14,3%).

Обсяг видатків на виконання програм, пов’язаних з капітальним ремонтом, реконструкцією та  придбанням основних засобів складає 17438,1 тис. грн.(79,9% в структурі), що  в 3,3 рази більше показників минулого року. (Яких?)

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету Новопсковського району зросла у порівнянні з початком року на  0,7 тис. грн. і склала 1,7 тис. грн.

 

Начальник управління фінансів

А ось  ті «об’єкти», які фінансувались за рахунок бюджету розвитку, затверджені рішенням 11 сесії Новопсковської районної ради сьомого скликання від 23.12.2016 року

Чи Ви бачите тут назви об’єктів? Отже, куди поділись кошти? Хто, окрім депутатів, ще приймає рішення про витрачання коштів в Новопсковському районі?

 

Найменування робіт (об’єктів)

Сума

  5 217 866
Капітальні видатки 81 977
Капітальний ремонт адміністративної будівлі Новопсковської районної ради за адресою: смт.Новопсков, пров.Історичний,1 270 028
Капітальні видатки 469 471
Капітальний ремонт хірургічного відділення за адресою: смт.Новопсков, вул.Українська ,101а 1 290 793
Капітальний ремонт пологового будинку Новопсковського РТМО за адресою: смт.Новопсков, вул.Українська ,101а 1 598 088
 Капітальний ремонт системи опалення Кам”янської  сільської лікарської амбулаторії за адресою: с.Кам”янка, вул.Набережна,2 80 000
Капітальні видатки 996 205
в тому числі А куди поділись 260 тис.грн.?
Забезпечення спеціалізованим автотранспортом 720 000
Капітальні видатки 64 004
Капітальні видатки 48 000
Інша субвенція на капітальний ремонт покрiвлi Донцiвського сiльського будинку культури за адресою: с.Донцiвка, вул.Слобожанска 21 319 300
  484 800
Капітальні видатки 104 800
Капітальний ремонт 2-го поверху будiвлi за адресою: смт.Новопсков, вул.Українська 51 380 000
 Відділ освіти 8 548 160
Капітальні видатки 7 636 960
в тому числі  А куди поділись близько 4 млн грн.?
Оснащення Новопсковської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій. 309 500
Оснащення Новопсковської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій. 559 000
Оснащення Новопсковської газопроводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій. 550 000
Оснащення Осинівської загальноосвітньої школи №1 І-ІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій 300 000
Оснащення Осинівської загальноосвітньої школи №2 І-ІІ ступенів Новопсковської районної ради Луганської області засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій 300 000
Облаштування спортивних майданчиків 120 000
Придбання комп”ютерної техніки для Можняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 49 000
Утеплення фасаду Новорозсошанської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв,с.Новорозсош, вул.Ювiлейна,17 918 000
Капітальний ремонт центрального входу Можняківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 55 046
Видатки для видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закаладів 186 700
Капітальні видатки 15 000
Капітальні видатки на придбання борцівського килиму з греко-римської боротьби 68 000
Капітальний ремонт стадіону смт. Новопсков, вул.Партизанська 7б 767 700
Облаштування спортивних майданчиків 60 000
 Відділ культури 717 082
Капітальні видатки 156 012
Капітальні видатки 100 049
Капітальний ремонт Новопсковського районного Центру культури та дозвілля смт.Новопсков вул.Українська,38 144 795
Капітальні видатки 131 300
Капітальні видатки 127 426

Капітальні видатки

57 500
   
   
Капітальний ремонт водопроводно-каналізаційної системи с. Можняківка 25 044
  14 992 952
   

Чертова О.М.

Хіба немає питань до Новопсковської влади? А бюджети сіл та селищ хто знає?

ГО «Моя Новопсковщина»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *