Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл та селищ Новопсковщини. Ми володіємо! Вони управляють!

В процесі здійснення громадського аудиту адміністративної та господарської діяльності закладу охорони здоров’я району Новопсковського РТМО в рамках проекту ГО «Моя Новопсковщина» «Сприяння дієвому громадському контролю за діяльністю Новопсковського РТМО» за підтримки міжнародного фонду «Відродження» робимо невтішні висновки щодо неефективної діяльності закладу, які виражаються зокрема у відсутності відкритості, прозорості, підзвітності, інформованості щодо фінансової та основної діяльності закладу, якісної організації прийому населення, недоступності осіб з інвалідністю до медичної допомоги та медичних послуг через неробочі ліфти, недостатня налагоджена робота по залученню коштів через надання платних послуг, благодійної допомоги, неефективне використання спільного майна громад сіл і селищ району та ін., незабезпечення розвитку можливостей лікарні, створення сучасних умов роботи для лікарів та ін.

Хто ж відповідає за такий стан речей у лікарні та інших комунальних закладах,  установах, підприємствах району? Звісно, депутати Новопсковської районної ради, яким доручено виборцями району ефективно розпоряджатися спільним майном громад, і Новопсковська райдержадміністрація, яка забезпечує здійснення законодавства на території району. Винні і ми, жителі району, адже не користуємось своїм правом на зустріч із депутатом, надання йому наказів, не вимагаємо звітування.

Хто ж і як фактично управляє об’єктами спільної власності громад сіл і селищ району, нашою власністю? Скільки їх об’єктів спільної власності та які?

Ми дійшли до висновку, що управління майном, а отже уся влада зосереджена в одних руках – керівника Новопсковської районної ради, підтримуваного депутатською більшістю – депутатами Опоблоку та Нашого краю. Одні голосують свідомо так, як їм  скажуть, не читаючі законодавство, інші просто його не знають. Через недостатню кількість та якість прийнятих рішень сесіями ради керівник ради має необмежену владу і тримає комунальні заклади, установи та підприємства району разом з їх керівниками та колективами у своїй залежності.

Перелік об’єктів спільної власності в районі не затверджено та не оприлюднено, як передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів». Натомість, на офіційному веб-сайті Новопсковської районної ради розміщено рішення сесії про затвердження переліку комунальних установ, закладів, підприємств району, які є об’єктами права, а не об’єктами власності. Це практично незаконна підміна понять! І цей документ – перелік об’єктів спільної власності громад, якого ніхто не бачив, а він точно є і використовується для внутрішнього користування вузького кола осіб районної ради, дуже важливий наразі при проведенні реформи децентралізації. Є думка, що частина  нашого спільного майна громад сіл та селищ району передане обласній раді, якщо не продане. Згадайте комунальну аптеку №83, яка колись була власністю району.

Ми звернулись до депутатів районної ради, які є членами комісії з питань комунальної власності – голови райдержадміністрації Бєліка С. та головного лікаря Новопсковського РТМО Мотунова М., який є головою цієї комісії, з проханням здійснити заходи для оприлюднення переліку об’єктів спільної власності відповідно законодавству, але досі питання не вирішене. У чому річ?

Стаття 43 Закону України «Про місцеве самоврядування» передбачає повноваження районних рад щодо управління закладами, зокрема:

19) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районних, обласних рад, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;

20) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників.

Стаття 60  Закону України «Про місцеве самоврядування передбачає: доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об’єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.

З’ясувалось, що в районі не розроблено та не затверджено Порядок управління об’єктами спільної власності громад, яким регламентується діяльність, права та обов’язки усіх причетних до питань управління спільною власністю: самих територіальних громад, голови ради, комісії з питань комунальної власності, відділу з питань комунальної власності і будівництва, райдержадміністрації. Даним порядком необхідно визначити як вирішуються питання продажу спільного майна, передачі у тому числі під заставу або концесію. Законом передбачено доручення територіальних громад для вирішення питань продажу. На жаль, у громад не питають про їхню згоду на відчуження майна. Тут своє слово повинна говорити Новопсковська ОТГ.

Ознайомившись з Порядками управління об’єктів спільної власності інших районів побачили, що багато районних рад працюють набагато цивілізованіше. Вони визначають роль голови ради, який підписує контракти з керівниками та має певні конкретні чіткі повноваження в управлінні спільною власністю. Визначають, що функцію з управління об’єктами виконує відділ з комунальної власності, який ініціює утворення чи ліквідацію комунального підприємства, зміни до Статуту, здійснює оцінку діяльності керівника підприємства, приймає звіти та здійснює аналіз діяльності установ, закладів, підприємств, ініціює винесення догани чи доцільність перебування на посаді, проведення незалежної аудиторської перевірки діяльності та ін.

Наша організація пропонує провести перевірку виконання порушень та недоліків, які були виявлені при перевірці Новопсковського РТМО у січні 2017 року, в результаті якої була спроба усунути головного лікаря Магу С.С., який наразі увільнений від виконання своїх посадових обов’язків у зв’язку зі службою на контрактній основі, залишаючись головним лікарем. І це буде справедливо та правильно. Після любої перевірки обов’язково підводяться підсумки та аналіз, якщо звісно перевірка була направлена дійсно для виявлення, усунення проблем, покращення діяльності в інтересах отримувачів послуг та ефективного використання майна та коштів.

 

 

 

Необхідно визначитись, як передаються об’єкти спільної власності в оперативне управління, зберігання документів на право власності. Дуже важливо визначитись із звітуванням керівників, оцінці їх діяльності та ефективності, періодичність  перевірки, щоб  перевірки не були вибірковими, а вимоги були однакові для усіх, що важливо також для захисту своїх прав керівникам. Необхідно розробити приблизну схему звіту керівника не тільки підприємства, а й комунальної установи чи закладу, де включити питання виконання законів про доступ до публічної інформації, затверджувати фінансові плани підприємств. Ті звіти, які іноді надають наші керівники, різняться за формою, у більшості відсутній аналіз штатів, структури, фінансів, кількість та якість наданих послуг, не вказуються проблеми та шляхи їх вирішення.

Здійснюються реформи. Постійно оновлюються чи видаються нові закони, а ми досі багато не розробили, або користуємось застарілими документами, розробленими у 2011-2012 роках. Зараз пропонується утворювати нові комунальні підприємства з більшою самостійністю і можливостями, приймаються рішення про утворення опікунських рад, спостережних рад при закладах, установах та підприємствах, а ми не приймаємо ніяких нових рішень для захисту нашої власності та ефективного її використання.

На сьогодні ми маємо лише декілька нормативних актів, затверджених рішенням сесій Новопсковської ради щодо управління об’єктами спільної власності, а саме – порядок обрання та звільнення керівника комунального закладу, яким передбачено участь  у цьому процесі лише депутатів та голови ради без конкурсного відбору, без погодження з райдержадміністрацією, без погодження кандидатур з відділами облдержадміністрації, що передбачено недавно прийнятими постановами Кабміну та наказами Міністерства охорони здоров’я.

Інший документ – це прийнятий порядок списання матеріальних цінностей, яким чомусь передбачено списання такого майна як основних засобів, які не є матеріальними цінностями, а є необоротними активами, що є грубим порушенням, отже потребує оновлення. Внаслідок цього є незрозумілим, чому  відділ освіти райдержадміністрації списує цілі стадіони, а зламані пральні машини із зносом 100 відсотків лікарні списуються за рішенням сесії?

Є Положення районної ради про оренду, позичку майна та деякі інші,  прийняті ще у 2011-2012 роках.

Незрозуміло, хто і як в районі вирішує що необхідно ремонтувати в першу чергу. Чи є перелік об’єктів, які потребують ремонту та їхній стан? Чому не залучаються до інвентаризації майна громадськість? Чому проектно-кошторисна документація на ремонт не затверджується сесією, адже дише депутатам доручено управляти власністю, тільки вони можуть вирішити та затвердити де замінити вікна, дах чи двері. Як приймаються на баланс комунальних установ невід’ємні поліпшення, адже на ці кошти наше майно стало дорожчим. Затвердивши рішенням сесії прийняття на баланс проведених невід’ємних поліпшень, тим самим визнається, що ремонт завершено. Ми в нашому районі нічого не чуємо конкретного ні про початок ремонту, ні про його закінчення, ні про його хід, лише подяки одне дному представників влади на сторінках газети.

Необхідно розробити порядок застосування реклами при наданні приміщень комунальної власності в оренду, передбачати в договорах оренди оформлення робочих місць підприємців та підприємств з урахуванням вимог ведення ліцензійної діяльності, тобто оприлюднення для одержувачів послуг  ціни на послуги та ін.. Вимагати розміщення реклами та вимоги її естетичного вигляду. В даний час, наприклад, наша поліклініка обвішана рекламою лабораторії “Мікротестлаб”, яка юридично не оформила діяльність у лікарні, а її рекламні вивіски російською мовою «Анализы» розміщені всередині та ззовні на стінах закладу безкоштовно.

Відповідно до закону «Про рекламу», реклама – це  інформація про  особу  чи  товар,  розповсюджена  в будь-якій  формі та в будь-який спосіб, і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару.

Необхідно вимагати від керівників комунальних установ, закладів, підприємств, щоб вони виконували законодавство про  доступ до публічної інформації. У закладах охорони здоров’я, наприклад, на веб-сайтах, у пресі  постійно розміщувати інформацію щодо закупівлі ліків за бюджетні, благодійні кошти, категорій людей і порядки отримання ліків, медичних послуг,  порядок оскарження рішень та ін. Видано  наказ МОЗ № 459  про обов’язкове розміщення такої інформації, а також оформлення інформаційних стендів з певними вимогами, яким передбачено навіть розміщення інформації та номери телефонів найближчого підрозділу НАЗК ( національного агентства запобігання корупції). Є наказ МОЗ від 2 червня 2016 року N 509 «Про здійснення заходів з контролю використання лікарських засобів та медичних виробів, закуплених за бюджетні кошти»

Для прозорості використання коштів необхідно затвердити порядок допорогових закупівель або зобов’язати усіх керівників закуповувати усі товари та послуги через систему Прозорро з мінімальної вартості.

До ефективного управління закладами можна віднести і міжбюджетні відносини з іншими районами для розрахунку за надану медичну допомогу, наприклад, породіллям, з інших районів, адже субвенція розрахована з розрахунку на кожного жителя району. Для цього заключається відповідна угода. Так вже роблять, наприклад, у Кремінній. Є інформація, що в Білокуракиному, якщо людина з іншого району, вона доплачує сама у касу закладу за харчування, хоча це можливо мабуть робити через медичний заклад, який теж отримує певну суму бюджетних коштів на харчування жителів. Ось вам і приклад того, що реформа необхідна, адже в її результаті буде чітко видно через комп’ютерну систему, скільки який заклад надає медичної допомоги, і туди спрямуються кошти з національної служби здоров’я. А зараз кошти на заклади виділяються з розрахунку на одного жителя, а у нас третина місцевого населення вже виїхала. Правда цю нішу наразі заповнили внутрішньо переміщені особи.

Вже досить поширена практика укладення договорів про медичне обслуговування населення лікарень з розпорядниками бюджетних коштів, ким в цьому році є Новопсковська районна державна адміністрація, в якому визначаються цілі фінансування, орієнтовна кількість медичних послуг, медичної допомоги, вимоги до якості.

Необхідно привести у сучасний вигляд  Статут Новопсковського РТМО, Статут Новопсковського центру первинної медико-соціальної допомоги, який  вже більше року працює за старим статутом, адже новий типовий статут Закладу  первинної медицини і її підрозділів було розроблено МОЗ України наказом № 801, і затверджено в органах юстиції  ще у серпні 2016 року, де чітко визначено цілі  первинної медицини.

Необхідно більше уваги приділити правовим питанням управління Білолуцькою районною лікарнею, про яку нічого не визначено у Статуті Новопсковського РТМО, відсутнє положення про неї, незрозумілий статус керівника цього закладу, який є головним лікарем, його посадова інструкція, а з ним не заключено контракт, як того вимагає законодавство, отже нарахування йому заробітної плати, як головному лікарю, є незаконним. Необхідно затвердити нові положення, визначені наказом: Положення про амбулаторію, Положення про фельдшерсько-акушерський/фельдшерський пункт, Положення про медичний пункт тимчасового базування. Інформування населення про можливість наших медичних закладів необхідно розпочинати саме з цих підрозділів.

Необхідно затвердити положення про врегулювання конфлікту інтересів, адже, наприклад, в нашому районі голова комісії з питань комунальної власності є одночасно людиною, яка здійснює оперативне управління об’єктами комунальної власності у сфері охорони здоров’я.

Всі ці заходи сприятимуть збільшенню реалізації прав громадян району на отримання інформації, якості обслуговування, доступу до життєво важливих послуг, сприятимуть довірі до влади, що дуже важливо для розбурханого реформами суспільства.

 

 

З повагою, ГО «Моя Новопсковщина»

 

 

 

 

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА РАДА

П’ЯТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

від  21.05.2010р.                                                                                                                                                                                                                                                     №33/13

смт. Новопсков

 

Про затвердження Положення про порядок списання матеріальних цінностей з балансу

підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ

Новопсковського району

 

У відповідності до Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2010 рік, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 14.12.2009 р. №90 зі змінами, з метою врегулювання порядку списання матеріальних цінностей з балансу підприємств, установ та організацій, які знаходяться в спільній власності територіальних громад Новопсковського району, керуючись пп.19, 20 ч.1 ст.43, ст.60, ч.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів та постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про порядок списання матеріальних цінностей з балансу підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району (додається).
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.

 

Голова районної ради                                                                                                                                                                           С.С. Чернявський

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 21.05.2010р. №33/13

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання матеріальних цінностей з балансу підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району

 

 1. Це Положення розроблено у відповідності з Цивільним, Господарським, Бюджетним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Типовою інструкцією про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженою Наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001р. №142/181 та з метою врегулювання порядку списання, відчуження, передачі, застави основних засобів, об’єктів незавершеного будівництва, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад Новопсковського району.
 2. З балансів підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад Новопсковського району можуть бути списані матеріальні цінності, які відповідно до законодавства визначаються основними засобами.
 3. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:

– непридатні для подальшого використання;

– виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

– морально застарілі;

– фізично зношені;

– пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.

Списання незавершених будівництвом об’єктів проводиться при неможливості добудови в зв’язку з економічною недоцільністю, в тому числі невідповідностю об’єкта сучасним технічним та архітектурним нормам, відсутністю коштів.

Списання приватизованого житла проводиться у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 15.09.1992р. №56.

 1. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.
 2. Списання з балансу підприємств, установ та організацій матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:
 • продажу;
 • безоплатної передачі;
 • ліквідації (на підставі акту).
 1. Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні до подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) надається за рішенням:

– керівника комунального підприємства, установи, організації – відносно матеріальних цінностей вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 грн.;

– районної ради – відносно матеріальних цінностей вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 2500 грн.

Дозвіл на списання комп’ютерних засобів з балансів підприємств, установ, організацій шляхом передачі на баланси інших установ надається керівником установи незалежно від вартості за одиницю (комплект).

Для отримання дозволу на списання матеріальних цінностей суб’єкт господарювання подає письмове звернення до голови районної ради за формою зазначеною в додатку 1.

Звернення повинно мати техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна та напрямки використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання.

Разом зі зверненням надаються наступні документи:

 • наказ керівника підприємства про створення комісії по визначенню непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, до складу якої входять: керівник або його заступник (голова комісії), головний бухгалтер або його заступник, керівник групи обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями), особа, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей та інші працівники (на розсуд керівника установи). Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потребою;
 • копії, завірені печаткою підприємства, інвентаризаційних карток бухгалтерського обліку основних засобів, які пропонуються для списання, з зазначенням усіх дооцінок (індексацій), зносу;
 • акти на списання основних засобів типової форми ОЗ-3 або ОЗ-4;

Для участі в роботі комісії з встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок.

Вищевказана комісія:

а) проводить огляд матеріальних цінностей, які підлягають списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, перевіряє відповідність інвентарних та заводських номерів, встановлює неможливість відновлення і подальшого їх використання в даній установі та вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) установлює конкретні причини списання об’єкту: фізичне чи моральне зношення, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та інше;

в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

в) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об’єкту, який підлягає списанню;

г) складає акт про списання основних засобів за типовою формою ОЗ-3 або ОЗ-4, який затверджується керівником підприємства;

 1. При списанні автотранспортних засобів додатково зазначається пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

При списанні житлового фонду, повністю переданого у власність громадян у відповідності до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», до звернення додається довідка Новопсковського районного бюро технічної інвентаризації про приватизацію квартир (будинку).

При списанні основних засобів, які вибули в результаті аварії, до акту про списання додається копія акту про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

 1. Для списання основних засобів, виявлених в результаті інвентаризації як нестача, в т.ч. крадіжок, надаються:

– звернення на ім’я голови районної ради за формою, зазначеною в додатку 2;

– інвентаризаційна відомість основних засобів, яка складена при встановленні фактів нестач (на день встановлення таких фактів);

– копія звернення до правоохоронних органів;

– пояснення керівника підприємства та матеріально-відповідальних осіб.

 1. Списання з балансу установ основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.
 2. Списання матеріальних цінностей проводиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

 1. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбутковуються на відповідних рахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов’язковій здачі установі, на яку покладено збір такої сировини.

Також підлягають обов’язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не використовуються в даній установі для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

Розбирання (демонтаж) майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після отримання дозволу на списання.

 1. При отриманні дозволу на списання основні засоби ліквідуються. Акти про їх ліквідацію затверджуються керівником підприємства та надаються до відділу з питань комунальної власності і будівництва виконавчого апарату районної ради за формою, зазначеною в додатку 3.
 2. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб’єктом господарювання звіту про списання майна.
 3. Списання майна шляхом безоплатної передачі його з балансів підприємств, установ, організацій в межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ району здійснюється на підставі рішення районної ради за наявності таких документів:

а) звернення підприємства, установи, організації, що передає майно за формою, зазначеною в додатку 4;

б) згоди приймаючої сторони;

в) переліку майна та зобов’язань (в разі їх наявності), що підлягає передачі, з визначенням його повної назви, інвентарного номера, року введення в експлуатації, первісної та залишкової вартості, суми зносу на останню дату складання бухгалтерського звіту.

До звернення додаються:

 • копії інвентарних карток бухгалтерського обліку основних засобів, які передаються (завірені печаткою);
 • для транспортних засобів – копії свідоцтва про реєстрацію та технічного паспорту;
 • письмова згода податкової інспекції на передачу в разі якщо майно знаходиться в податковій заставі.

Після отримання рішення районної ради, передача майна здійснюється між сторонами на підставі наказу про створення комісії з приймання-передачі та актів приймання-передачі, які в місячний термін подаються до відділу з питань комунальної власності і будівництва виконавчого апарату районної ради.

 1. Списання будівель (у тому числі приміщень), споруд, транспортних засобів та повністю зношених за даними бухгалтерського обліку матеріальних цінностей шляхом продажу здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом) та за експертною оцінкою. Експертна оцінка – це визначення вартості матеріальних цінностей експертом за договором із установою.

Продаж інших необоротних активів та запасів здійснюється за справедливою вартістю. Справедлива вартість – це вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обізнаними, незалежними та бажаючими здійснити таку операцію сторонами. Представником установи при визначенні справедливої вартості є комісія (створена згідно з вимогами пункту 6 даного Положення). Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зносу.

 1. Після проведення експертної оцінки забороняється здійснювати дії щодо об’єкта списання, які можуть привести до зміни його вартості. Термін дії звіту про експертну оцінку не перевищує 6-ти місяців від дати оцінки.
 2. Кошти отримані від реалізації майна (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у тому числі списаних) за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали, каміння у розмірах, що згідно з законодавством залишаються у розпорядженні підприємств, установ та організацій витрачаються на покриття витрат пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, витрати на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей.

Суми отримані від продажу будівель і споруд вносяться в дохід районного бюджету.

 

 

Додаток 1

до Положення про порядок списання матеріальних цінностей з балансу підприємств,

установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району

(у редакції рішення районної ради від 21.05.2010р.  № 33/13)

 

Голові районної ради

 

ЗВЕРНЕННЯ

на отримання дозволу на списання матеріальних цінностей

 

 

____________________________________________________________ просить надати году на списання та ліквідацію основних засобів ( згідно переліку), які знаходяться на балансі підприємства, з в зв’язку з (коротке викладення причин списання та ліквідації основних засобів)

 

Перелік основних засобів, які пропонуються до списання

п/п

Найменування основних засобів Кількість Інвентарний номер Рік випуску Вартість, грн.
первісна (відновлювана) залишкова станом на _______р.
…. …. …. …. …. …. ….
Всього

_____________________               _____________________        ___________________

(посада)                                                          (підпис)                        (П.І.Б. керівника підприємства)

М.П.

 

До звернення додаються наступні документи:

 1. Наказ керівника підприємства про створення комісії з обстеження основних засобів
 2. Копії інвентарних карток бухгалтерського обліку, які пропонуються до списання, з зазначенням усіх дооцінок (індексацій), зносу, завірені печаткою підприємства;
 3. Акти на списання основних засобів типової форми ОЗ-3 або ОЗ-4
 4. Копії висновків спеціалізованих організацій про непридатність основних засобів.
 5. Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або технічного талону (паспорта).

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                  О. В. Ярова-Тараш

 

 

Додаток 2

до Положення про порядок списання матеріальних цінностей з балансу підприємств,

установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району

(у редакції рішення районної ради від 21.05.2010 р. № 33/13)

 

Голові районної ради

 

ЗВЕРНЕННЯ

на отримання дозволу на списання основних засобів, які виявлені як нестача

 

____________________________________________________________ просить надати згоду на списання та ліквідацію основних засобів ( згідно переліку), які виявлені при проведенні інвентаризації основних засобів ____________ (дата) як нестача. Нестача основних засобів пояснюється тим, що _________________________________ (вказати дату виявлення нестачі, дату звернення до правоохоронних органів, причини виявлення нестач, інформацію правоохоронних органів про їх дії по фактам крадіжок, заходи, прийняті до матеріально-відповідальних осіб).

Перелік основних засобів, виявлених при проведенні інвентаризації основних засобів як нестача

п/п

Найменування основних засобів Кількість Інвентарний номер Рік випуску Вартість, грн.
первісна (відновлювана) залишкова станом на _______р.
…. …. …. …. …. …. ….
Всього

 

_____________________               _____________________        ___________________

(посада)                                                          (підпис)                        (П.І.Б. керівника підприємства)

М.П.

 

До звернення додаються наступні документи:

 1. Інвентаризаційна відомість основних засобів, яка складена при встановленні фактів нестач (на день встановлення таких фактів)
 2. Копія звернення до правоохоронних органів за фактами крадіжок та інформація про їх дії по даним фактам.
 3. Пояснення керівника підприємства та матеріально-відповідальних осіб про факти крадіжок та прийняті міри до винних осіб.

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                  О. В. Ярова-Тараш

 

 

Додаток 3

до Положення про порядок списання матеріальних цінностей з балансу підприємств,

установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району

(у редакції рішення районної ради від 21.05.2010р. №33/13)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Керівник підприємства

П.І.Б., підпис, печатка

_____________________

____________ 20___ р.

АКТ

ліквідації основних засобів згідно

_______________________________________________

( назва рішення районної ради )

від ___________________ № ________

 

 

Комісією в складі: (вказати П.І.Б. та посади членів комісії):

 • ……………
 • …………..

відповідно до вищевказаного рішення районної ради про надання згоди проведена ліквідація основних засобів: (перелік найменувань та інв.№)

 • ………………..
 • ………………
 • ……………….

Вказані основні засоби ліквідовані шляхом їх розборки (демонтажу), в результаті чого:

__________________________________________________________________________________

(зазначити:

 • скільки здано брухту кольорових, дорогоцінних та чорних металів або зазначити, що брухт цих металів не здано в зв’язку з його відсутністю;
 • скільки виявлено придатних до використання запчастин, деталей, матеріалів та на яку суму або зазначити, що не виявлено в зв’язку з їх відсутністю;
 • про зняття з обліку в органах ДАІ транспортних засобів, на які надано згоду на списання з зазначенням дати зняття.

 

Посади                                         Підписи                              П.І.Б. членів комісії

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                  О. В. Ярова-Тараш

 

Додаток 4

до Положення про порядок списання матеріальних цінностей з балансу підприємств,

установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району

(у редакції рішення районної ради від 21.05.2010 р. №33/13)

 

Голові районної ради

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

на отримання згоди на передачу

 

____________________________________________________________          просить надати згоду на передачу з балансу нашого підприємства на баланс ______________________________ (повна назва підприємства) __________________________________________________________________________________

(найменування об’єкту нерухомості, цілісного майнового комплексу, об’єкту незавершеного будівництва, транспортного засобу та ін.., який пропонується для передачі, при необхідності – вказати перелік).

Передача цього майна пов’язана з тим, що  _________________________________________________________________________________________  (коротке викладення причин передачі)

 

Перелік майна, яке пропонується для передачі

п/п

Найменування основних засобів Кількість Інвентарний номер Рік випуску Вартість, грн.
первісна (відновлювана) залишкова станом на _______ р.
…. …. …. …. …. …. ….
Всього

 

_____________________               _____________________        ___________________

(посада)                                                          (підпис)                        (П.І.Б. керівника підприємства)

М.П.

 

Звернення погоджено з:

Керівник підприємства, на баланс якого передається майно           ______________________   П.І.Б.

М.П.                 дата

 

До звернення додаються наступні документи:

 • копії інвентарних карток бухгалтерського обліку основних засобів, які передаються (завірені печаткою);
 • для транспортних засобів – копії свідоцтва про реєстрацію та технічного паспорту;
 • письмова згода податкової інспекції на передачу в разі якщо майно знаходиться в податковій заставі.

 

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                                  О. В. Ярова-Тараш

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *