Шукаємо господаря в об’єднаних громадах

В рамках Конкурсу проектів, що реалізуються Програмою розвитку ООН в Україні «Програма відновлення та розбудови миру» за фінансової підтримки Євросоюзу під назвою “Проведення громадського моніторингу в окремих об’єднаних територіальних громадах і військово-цивільних адміністраціях Донецької та Луганської областей” щодо забезпечення прозорості і підзвітності їх діяльності, Проекту “Ефективне управління спільним майном – повага до влади та добробут громади”, який здійснювався  коаліцією громадських організацій «Моя Новопсковщина», ГЦПІКД «Колохорот» в квітні-травні 2018 року з метою сприяння публічності процесу управління об’єктами спільної власності громади, прозорості, підзвітності влади Лиманській громаді, збільшенню довіри до місцевої влади, збільшенню довіри до реформи децентралізації та на підставі та вимог Конституції України , законів України, антикорупційного законодавства, проведено громадське дослідження відкритості та прозорості нормотворчої діяльності Лиманської міської ради, виконавчого комітету у сфері комунального майна, функціонування офіційного веб-сайту міської ради, розміщення на ньому, передбаченої законодавством інформації, іі якість, зрозумілість, доступність. Аналізувалась також інформація про залучення жителів громади до прийняття рішень, підзвітність керівництва ради та комунальних підприємств.

Ця робота направлена перш за все на виявлення та усунення  корупційних ризиків у діяльності посадових осіб міськради та виконкому, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, утворення антикорупційного середовища в громаді.

Варто зауважити, що відкритість, прозорість, демократичність влади є важливим процесом для розвитку громади, якісний та доступний веб-сайт – це обличчя громади, яка прагне до залучення туристів, інвестицій. Сучасні громади набирають все більшу вагу в розвитку країни, вони становляться партнерами зарубіжних інвесторів, тому лице громади – веб-сайт повинен бути цікавим, корисним, наповненим, відповідати вимогам законодавства. Добре, коли інформація на веб-сайті про значущі цікаві події та сторони життя громади розміщується також англійською мовою.

В результаті громадського моніторингу виявлені проблеми, розроблені рекомендації для керівництва громади та направлені на ім’я голови Лиманської міської ради. Ці пропозиції по удосконаленню процесу відкритості та публічності діяльності влади рекомендуємо також і для практичного застосування в  інших об’єднаних громадах.

Короткі висновки та рекомендації, надані органу місцевого самоврядування Лиманської ОТГ наступні.

Громада має гарний веб-сайт з великими можливостями, але він знаходиться у стадії наповнення і, сподіваємось, що згодом буде відповідати вимогам законодавства.

В даний час Лиманською міською радою не забезпечено в повній мірі вимог закону про доступ до публічної інформації, у т.ч.  в сфері комунального майна, прозорість господарської діяльності комунальних підприємств, установ, організацій. Міською радою, посадовими особами недостатньо висвітлюється тема використання комунального майна громади у звітах, програмах, рішеннях, нормативні акти міськради не забезпечують прозорість прийнятих рішень, недостатньо забезпечується участь громадськості в прийнятті рішень щодо використання комунального майна, в управлінні комунальною власністю, що сприяє утворенню чинників корупційних ризиків в діяльності посадових осіб.

Виконкомом не забезпечено розміщення  відповідної інформації на єдиному державному порталі відкритих даних  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних № 835 від 21.10.2015 року (E-DATA.GOV.UA).

У зв’язку з постійною роботою виконкому та міськради по проведенню операцій з майном (оренда, облік безхазяйного майна, придбання у власність, приватизація) пропонуємо відкрити спеціальний розділ по розміщенню об’яв про оприлюднення намірів у придбанні майна, його продаж через аукціон, оголошення безхазяйним, конкурс на оренду майна та інше, що вимагає наявності  такої об’яви на веб-сайті та її знаходження в зручному використанні певний проміжок часу, для забезпечення публічності цього процесу, підвищення конкурентності, а отже і доходності бюджету.

В процесі аналізу діяльності міськради звернуто увагу на невиконання вимог «Статуту громади» про ведення Реєстру комунального майна, яке є матеріальною основою життя громади, публічного звітування керівництва в сфері управління комунального майна.

У звітах керівників громади, комунальних установ відсутня інформація про виконання закону про доступ до публічної інформації. Пропонуємо в Орієнтовний план консультацій з громадськістю включити питання про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» на території Лиманської ОТГ.

Рекомендовано більш повно висвітлювати для жителів інформацію на сторінках “Фейсбук” Лиманської міської ради  та в новинах про проведене засідання сесії, виконкому з коротким описом важливих прийнятих рішень.

У зв’язку з відсутністю на території Лиманського району інших органів виконавчої влади, з метою забезпечення жителів всебічною та суспільно корисною інформацією пропонуємо, підготувати та розмістити інформацію на офіційному веб-сайті міськради розділ з Переліком усіх організацій, установ, підприємств, які здійснюють діяльність на території об’єднаної громади, з вказуванням графіку їх роботи, П.І.Б. керівництва, днів прийому, назви веб-сайтів та інше,  що передбачається Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» від 04 січня 2002 року №3 та керуватись наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України № 118 від 08.06.2015 року «Про затвердження Порядку проведення Держкомтелерадіо моніторингу інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади».

В консультативно-дорадчі органи виконкому рекомендовано  включати більше представників громадськості.

Проводити консультації з громадськістю по важливим питанням для жителів громади, зокрема в даний час планується реорганізація лікарні, що потребує широкого обговорення.

Як позитивне ми відмічаємо утворення Громадської ради при міськвиконкомі, але її діяльність практично не має результатів, передбачених постановою – відсутні звіти керівництва міськради по проведеним консультаціям, Орієнтовний план консультацій міськрадою не виконується, до обговорення питань жителі громади в повній мірі не залучаються, чому саме і повинна сприяти громадська рада. У той же час громадською радою проводиться антикорупційна експертиза діяльності міськради, забезпечується публічність цього процесу.

Рекомендовано в розділі «Громадська рада, громадська участь» веб-сайту міськради розміщувати  інформацію – звіти по проведеним консультаціям, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Про участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03 листопада 2010 року № 996, де оприлюднити  про результати консультацій з громадськістю, отримані пропозиції, рекомендації громадян, з поясненнями що вони враховані у діяльності, а якщо не враховані,- то чому. Це і є реальний результат діалогу влади з громадськістю. Забезпечити виконання вимог постанови про затвердження Типового положення про громадську раду при виконавчому органі влади в частині формування кількості членів громадської ради лише на установчих зборах, проводити довибори в громадську раду лише у випадках, передбачених постановою. Вкрай необхідно налагодження в найбільшій громаді країни – Лиманській ОТГ, роботи дорадчого органу при міській раді як громадська рада, діяльність якої забезпечує відкритість та прозорість влади, сприяє участі громадськості у прийнятті рішень, проведенні антикорупційної експертизи, громадського контролю. Постановою передбачено доступ членів громадської ради до приміщення міськради, до документів, надається місце для роботи з документами ради.

Користуючись нагодою, звертаємось до громадськості, громадської ради,  виконавчого комітету Лиманської міської ради налагодити  роботу згідно постанови Кабінету Міністрів України.

Пропонуємо покращити нормотворчу діяльність в актах, рішеннях ради, юридичну складову, щоб прийняті нормативні акти  були зрозумілі жителям, потенційним інвесторам, відповідали вимогам, передбаченим наказом Міністерства юстиції України № 1000/5  від 18.06.2015 року «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях п 8. Загальні вимоги до тексту управлінських документів п.п.2. «Текст документа повинен чітко відображати причину й мету створення документа, розкривати суть конкретної справи, містити аргументовані докази, висновки, пропозиції». Нормативний акт повинен мати посилання на повну базу діючого законодавства, до рішення повинні бути розміщені додатки, розрахунки, було б добре  також і розміщення до рішення пояснювальної записки.

Пропонуємо врахувати та, відповідно, забезпечити виконання звернення жителів-пенсіонерів та громадськості щодо забезпечення проведення «прямих телефонних» ліній зв’язку через мобільний зв’язок міської ради, що значно спростить доступ до виконавчих органів жителів усіх населених пунктів великої громади.

Пропонуємо переглянути статути комунальних підприємств та привести їх у відповідність до ст.57-65-78 Господарського кодексу України, забезпечити фінансову та іншу звітність.

Пропонуємо покращити реєстр комунального майна, розміщеного на веб-сайті ради  у розділі «комунальна власність» , вказавши номер документу , яким його затверджено , скласти перелік з наростаючим підсумком, по населеним пунктам, прийняти Положення про реєстр майна, що передбачено Статутом громади, визначити виконавців ведення реєстру. При проведенні операцій з майном ( списання , придбання у комунальну власність , передачу) в рішеннях сесій вносити новий пункт такого змісту « внести зміни в реєстр майна , включивши чи виключивши з нього такий-то об’єкт».

В реєстр майна включати точні назви об’єктів, названих рішеннями міської ради, точні назви балансоутримувачів.

Забезпечити повне  оприлюднення рішень, розпоряджень ради, голови ради, зокрема практично відсутня інформація на веб-сайті по розпорядженням голови, яких в рік підписується близько  700; повний порядок денний сесії в розпорядженнях про скликання сесій не вказується, що є порушенням закону про доступ до публічної інформації.

Не оприлюднено перелік майна, яке передане в оренду, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних № 835 від 21.10.2015 року.

Не оприлюднено інформацію про комунальні підприємства громади, укладені договори, вартість послуг, які надаються комунальними та бюджетними підприємствами, установами громади.

Пропонуємо покращити регуляторну діяльність у сфері господарювання для утворення правового поля між владою та суб’єктами господарювання, вчасно проводити відстеження результативності прийнятих актів, що дає можливість аналізу та самоконтролю в ефективності діяльності ради, вчасно вносити зміни в прийняті акти у зв’язку із зміною законодавства.

Пропонуємо у зв’язку з великою кількістю майна громади, проведенню операцій з майном, прийняти Програму управління майном комунальної власності, де прийняти та вказати усі порядки, що регулюють сферу управління майна: списання матеріальних активів, оприлюднення результатів інвентаризації, порядок купівлі майна, передачі майна, порядок обрання та конкурсного відбору керівника комунального підприємства, порядок звільнення керівника підприємства, установи, чи закладу, затвердження тексту контракту з керівником, оцінка діяльності керівника, звітність керівника, порядок ревізії комунального підприємства, проведення техніко-економічного обґрунтування операцій з майном та інше, затвердити  Положення про повноваження в частині управління майном органів комунальної власності  територіальної громади.

Рекомендуємо забезпечити публічність  бюджетного процесу, відповідно до вимог Бюджетного кодексу ст.28. Проводити публічне представлення бюджету, звіту про бюджет, прийняти Бюджетний регламент. Розмістити інформацію на веб-сайті щодо виконання бюджету, договори закупівлі, бюджетні запити (сервіси веб-сайту в даний час не працюють).

Передбачити у звіті голови «про діяльність виконавчих органів ради» повне звітування по усім пунктам повноважень виконкому та міського голови , що передбачені законом, у тому числі по питанням житлово-комунального господарства, житлово-комунальних послуг, збереженню майна, розширенню чи скороченню переліку об’єктів власності громади за звітний період, по делегованим повноваженням. Для доступу громадян до інформації про діяльність голови міськради, звіт голови «про свою діяльність» пропонуємо проводити у зручний для громадян час, у тому числі працюючих.

Пропонуємо прийняти та оприлюднити програми чи плани заходів антикорупційної направленості, врегулювання конфлікту інтересів у міськраді, виконавчому комітеті, комунальних підприємствах.  Пропонуємо розробити та затвердити програму на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 „Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”. Пропонуємо розпочати процес утворення наглядових, спостережних рад, опікунських рад при комунальних підприємствах, установах, закладах, утворених громадою.

Дані рекомендації, сподіваємось, допоможуть також виконавчому комітету міської ради Лиманської ОТГ у плануванні  заходів по усуненню виявлених недоліків проведеного фінансового аудиту  Управлінням Східного офісу Держаудитслужби бюджету громади за період з 01.06.2014 по 30.09.2017 щодо встановлених фактів неефективного управління та використання майна, недоотриманню коштів внаслідок використання майна не за цільовим призначенням у 2016-2017 р.р.

Розквіту та успіху об’єднаним  громадам!

 

 

 

Коаліції громадських організацій Проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект фінансується Європейським Союзом

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *