Posts Tagged “громадські роботи”

Громадські роботи як кримінальне покарання

By |

Громадські роботи як кримінальне покарання

Формування в сучасній Україні правової держави відбувається на основі нових економічних відносин, що обумовлюють необхідність внесення змін до основних напрямків діяльності держави і суспільства у сфері подолання злочинності. У зв’язку з цим розширення сфери застосування покарань, що не пов’язані з позбавленням волі, є одним із найважливіших завдань кримінальної політики держави.

Read more »

Виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт на контролі місцевої прокуратури

By |

Виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт на контролі місцевої прокуратури

Старобільською місцевою прокуратурою відповідно до законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, здійснюється нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Read more »

Виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт на контролі прокуратури

By |

Виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт на контролі прокуратури

Біловодським відділом Старобільської місцевої прокуратури відповідно до законів України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, здійснюється нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Read more »